Anmälan till kulturnatten 2024

Har du frågor angående anmälan kan du skicka ett mejl till info@ystadkulturnatt.se eller kontakta oss via våra sociala medier.

Tidigast 12:30

Senast 00:00

T.ex. Om evenemanget är på ett café eller en restaurang.

Endast jpg & png och max 8MB

Filnamn:

Filstorlek: